Sütikkel kapcsolatos szabályzat

Adatvédelem és sütik

A www.dalszerzo.hu  (dalszerző blog) honlapot az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület hozta létre és tartja fenn, aki a honlappal összefüggő személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

1016 Budapest, Mészáros utca 15-17.

legal@artisjus.com

Az adatkezelő a honlap fenntartása, működtetése során szolgáltatásokat vesz igénybe, a szolgáltatások nyújtása során az adatkezelő partnerei adatfeldolgozónak minősülnek.

Az adatkezelő által igénybe vett igénybe vett adatfeldolgozók:

A dalszerzo.hu honlap a WordPress.org szolgáltatásait nyújtó Aut’ O’Mattic Ltd. által fenntartott szervereken fut. Az Aut’ O’Mattic Ltd. az adatkezelő adatfeldolgozójának minősül a hosting szolgáltatás nyújtása során. Az adatfeldolgozó elérhetősége: Aut O’Mattic Ltd., .

A dalszerzo.hu honlapon a WordPress.org szolgáltatásait nyújtó Aut’ O’Mattic Ltd. által fenntartott hírlevél rendszer üzemel. Amennyiben értesülni szeretne a blogon megjelenő postokról, úgy az email címe megadásával feliratkozhat a levelező listára. A hírlevél rendszer beállítási lehetőségeiről – a feliratkozását követően – az alábbi linken keresztül tájékozódhat: https://subscribe.wordpress.com/

Az Adatkezelő a Google Analytics szolgáltatásait használja. Az adatfeldolgozó elérhetősége: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok.

Az Adatkezelő a Facebook képpont szolgáltatását használja. Az adatfeldolgozó elérhetőségei: Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Amerikai Egyesült Államok, Facebook Ireland Limited Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország.

 

Az adatkezelés jogalapja, időtartama

Ön a honlap felkeresésével egy információs társadalommal összefüggő szolgáltatást vesz igénybe, ezért az adatkezelés jogalapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap. A blogon használt sütikkel és más hasonló technológiákkal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalak funkcionális működésével, felhasználói élmény javítása. Az adatkezelés időtartama az adatkezelési céljának megvalósulásáig tart. Az egyes sütik vonatkozásában az adatkezelés időtartamára vonatkozó tájékoztatást az 1. számú melléklet tartalmazza. Az 1. számú mellékletben részletes leírást olvashat a sütikről és adatvédelmi besorolásukról, azok funkciói alapján. A honlapon az alábbi sütibeállításokat alkalmazhatja:

A Facebook képpontra vonatkozó adatkezelési tájékoztató itt érhető el: https://www.facebook.com/business/gdpr. A Facebook képpont alkalmazása hozzájáruláshoz kötött, ezt az alábbiak szerint adhatja meg: A honlap betöltésekor az oldal alján található cookie-banner elfogadása.

A hírlevélre történő feliratkozással (Kövesd a blogot plug in-ra kattintással) Ön hozzájárul ahhoz, hogy a blogon elhelyezett friss hírekről értesítést kapjon az adatkezelőtől. Az adatkezelés jogalapját a hírlevélre történő feliratkozás során az az Ön Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása képezi. Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás nyújtásának időtartama, (a honlap üzemeltetésének időtartamával egyezik meg.), illetve azaz az időtartam, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevélről. A hírlevélről a feliratkozást követően megküldött linken keresztül tud leiratkozni. A leiratkozásról további információkat az alábbi linken keresztül érhet el: https://wordpress.com/support/following/#how-to-follow-new-blogs

A dalszerzo.hu oldal működése során használt sütikről az alábbi táblázat nyújt rövid összefoglalót.

Facebook Pixel Code

Közösségi tartalommegosztó nyomonkövetési sütik

A látogatókról adatot gyűjt, a Facebook profillal rendelkezőknek ezután lehet hirdetni a Facebook rendszerén belül

Google Analytics

Külső hirdetés

A Goolge által létrehozott sütik, ami a látogatási statisztikák begyűjtését teszi lehetővé. Részletes lista: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Süti elfogadás

Hitelesítési süti

Az elfogadás után az elfogadás tényét rögzíti.

WordPress session

Hitelesítési süti

A rendszer működéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ez tárolja a látogatás részleteit. A benne lévő adatok csak a rendszeren belül érhetőek el. További információ: https://automattic.com/cookies/

A www.dalszerzo.hu oldalon használt technológiákkal, a sütik korlátozásával kapcsolatos at az alábbi linken érhetők el: https://www.artisjus.hu/adatvedelmi-es-cookie-tajekoztato/#sutikkorlatozasa

 

Az érintett jogai

A jelen tájékoztató alkalmazásában érintett honlap látogatója vagy felhasználója. Az érintett kérelmezheti, hogy az adatkezelő biztosítson hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz.

Az érintett a személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt kezelt adatkezelések jogszerűségét.

Az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve a velük kapcsolatos adatkezelés korlátozását kérni, továbbá tiltakozhat a személyes adatainak kezelésével szemben.

A jegyvásárlás esetén az érintett a vásárláshoz szükséges – a jegyértékesítő rendszer üzemeltetője által meghatározott – személyes adatait köteles megadni a szerződéskötés (jegyértékesítés körében) során. Amennyiben az érintett nem adja meg az üzemeltető által meghatározott személyes adatokat, úgy az érintett nem tud részt venni az adatkezelő által szervezett eseményen.

 

Az általános adatvédelmi rendelet 77. cikke szerinti panasz benyújtásának joga

Az adatkezelő tevékenységével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) nyújthat be panaszt az alábbi elérhetőségeken:

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Az érintett bírósághoz fordulhat az Általános adatvédelmi rendelet 79. cikke, illetve az Infotörvény 23. §-a alapján, amennyiben megítélése szerint az adatkezelő, annak megbízottja, illetve az adatfeldolgozó személyes adatait az Általános adatvédelmi rendeletbe, illetve jogszabályba ütköző módon kezeli.

A bírósági eljárásra vonatkozó tudnivalók:

A bíróság az adatvédelmi ügyekben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Ha az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

1. számú melléklet a dalszerzo.hu honlapon használt sütikkel kapcsolatos részletes információkCategories: Hírek

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: