A Kodály-módszer

Hívjuk módszernek vagy hungarikumnak, amiben az a legszerethetőbb, hogy még botfülű gyerekeknél is hihetetlen változásokat, fejlődést lehet elérni vele. A Kodály-módszer nem más, mint egy zenei hallásfejlesztő, zenepedagógiai módszer, mely az embert már óvodás korától neveli zenei készségeinek megőrzésére, továbbfejlesztésére. 

Még rövidebben: a hangok közti viszonylatokat, a távolságokat tanítja szolmizációs szótagokhoz kötve. A hangzás változhat, ám a hangköz (a két hang közötti távolság) mindig egyforma, de kulcsváltásokkal bárhova kerülhet az ötvonalas kottaírás rendszerében.

A Kodály-módszer első sikere abból a zseniális gyakorlatból származott, hogy ezeket a hangközöket ismert népzenékből, énekekből emelték ki. A magyar ötfokú hangrendszerben nagyon könnyű jól énekelhető motívumokat találni, melyek különböző hangközöket reprezentálnak. A fülnek már ismerős dallamok a kottaolvasást, a lapról éneklést is segítik. Kodály szerint gyakori ismétléssel a hangközök szolmizált elnevezései kitörölhetetlenül rögzülnek az emlékezetben.

"Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya, a magad lelke igaz kifejezése. … Becsüld meg, … mert ha többre akarsz menni, csak erre építhetsz" - Kodály Zoltán. MTI Fotó: Gink Károly

“Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya, a magad lelke igaz kifejezése. … Becsüld meg, … mert ha többre akarsz menni, csak erre építhetsz” – Kodály Zoltán.
MTI Fotó: Gink Károly

Fehér Anikó zenetudós szerint Kodály Zoltán gondolkodásmódjának van egy speciális eleme: „A zenével nemcsak zenét tanulunk.” Valamint: „Eddig az iskola azt mondta a népnek ’amit te tudsz, az semmi. Feledd el, verd ki a fejedből. Majd én jobbra tanítalak.’ Mi azt mondjuk a népnek: ’Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya, a magad lelke igaz kifejezése. … Becsüld meg, … mert ha többre akarsz menni, csak erre építhetsz.’”

Kodály új értelmet, modern szerepet adott a népdalnak azzal, hogy tananyaggá tette. Segítette ezt az átértelmezést az a számos kórusmű, zenei alkotás, melynek alapja a magyar népdal, amely így a Kodály által rátett ruhában megállta a helyét bármely színpadon, szinte bármilyen zenei környezetben. Mi ez, ha nem forradalmi tett?

Az eddig csak írástudatlan, saját faluja határát át nem lépő, klasszikus értelemben véve műveletlen – ám a világ dolgaiban igen jártas, éles eszű, kifinomult esztétikájú magyar paraszt kultúrája, művészete – immár a világ közkincsévé lett. Iskolázott, művelt főket zavarba hozó szépség: egyszerű, pár hangból, pár szótagból álló, mégis leírható, precíz rendet mutató dalok ezek, amikre mint erős alapokra, sziklára épülhet egy ország művészeti ideálja. Talán ezért is alapította az első, az ő metódusa alapjain működő zenei általános iskoláját vidéken, Kecskeméten a XX. század közepén. Fontosabbnak tartotta a vidék fejlesztését sok fővárosi, elitkultúrát közvetítő intézmény tündöklésénél.

Külön csemege, hogy Kodály már fél évszázaddal ezelőtt “világzenéről” beszélt: “Zenei világismeretre teszünk szert, s más zenei nyelvek világításában a magunkét is jobban megértjük. A világ egyre jobban feltárul, s az egy népre szorítkozó művészet hovatovább értelmét veszti. A világzene megvalósulásához közelebb járunk, mint a Goethe-képzelte világirodalomhoz.”

A Kodály-módszer jótéteményeinek használata nem csak közép-kelet-európai élmény. Mert 
ha szolmizáláshoz hasonló jelekkel, ritmusokkal, hangokkal tanítják a számtant, jobban megy a tanulás, és akár 50 százalékkal is javulhat a vizsgán a diákok teljesítménye – erre jutottak a San Francisco-i Állami Egyetem kutatói is, akik 3. osztályos kisiskolások körében végzett kutatásukban a Kodály-módszert vették alapul. Érdekes adalék, hogy maga a módszer, melyről beszélünk, Kodály agyából pattant ki, de tényszerűen és a gyakorlatban Ádám Jenő zeneszerző, zenepedagógus írta le. Kodály Ádámot többször is biztatta erre, de 1942-ben a szó szoros értelmében elküldte Galyatetőre saját nyaralójába, hogy írja le a metódust.

Ekkor születtek a Szó-mi füzetek, a Módszeres énekoktatás a relatív szolmizáció alapján c. művek. Ezeket követték az Ének-zene tankönyvek. A módszertani könyvön kívül mindegyiken ott szerepel – mégpedig az első helyen – Kodály neve. Pedig azok a valóságban, teljes mértékben az ábrákkal, rajz-tervekkel együtt Ádám művei. Kodály ezt hagyta, és így is élnek az utókor emlékezetében: Kodály-Ádám munkái. Ádám Jenő 1982-ben hunyt el méltatlanul elfeledve, szomorúan, mellőzve, árnyékban. Munkássága – mely igaz, Kodály nélkül talán nem jött volna létre – egy nemzetet tanított meg a zenével élni.

Érdekes, hogy a Kodály-metódus Magyarországon túl népszerűbb, mint itthon. Talán az sem tesz jót a módszernek, hogy elsősorban a külsődleges jegyeket emelik ki. Hiszen például a kottaolvasás elsajátításánál egyébként tényleg hasznos szolmizáció csak egy eszköz, amit nálunk Kodály nevéhez kötnek. Pedig ennek sikeres használatát Kodály az angol munkáskórusoknál látta, és azután építette be a saját nevelési elképzeléseibe. A módszer lényegét alkotó rendszeres zenélésnek, közös éneklésnek a tanulási készségekre, kreativitásra és egyes magatartási problémákra való jótékony hatását számos kutatás igazolja folyamatosan az egész világon. Amerikában, Japánban ma is nagyon sok követője van ennek a nevelési rendszernek, Finnországba például már több száz magyar zenetanárt hívtak meg a Kodály-módszer meghonosítása ürügyén.

Fotó: Gink Károly / MTICategories: WOMEX

Tags:

2 replies

  1. Én a Kodály módszeren nőttem fel aztán tanítottam is és nagyon boldog vagyok hogy részese lehettem és tovább adhattam.Dánfy Benőné

  2. Igen! Ezeket az elveket követve és szemelőtt tartva alakult meg Pécsett 2015.11.12-én, a Pannon Zenei Egyesület, mely első feladatául egy hagyományos értékrenden alapuló gyermekkar létrehozását tűzte ki céljául. Hosszú távon több énekes közösség létrehozása, több zenei közözsség teremtése, a tehetséges tanulók tudásának kifejlesztése és kibontakoztatása a cél. Az új kezedeményezés lelkes támogatókra talált, ezért jött létre az egyesület. Részletek: http://www.schtudioton.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: