Egységes európai szerzői jog felé?

Az Európai Bizottság tegnap tette közzé közleményét, amelyben a szerzői jogi szabályozás 2016-os átalakításának terveit írja le. Többféle témát is érint az anyag, íme egy rövid összefoglaló arról, hogy mi várható.

Határon átnyúló hozzáférés

A Bizottság témái közül kiemelkedik a tartalmak határon túli hozzáférhetősége, ami a szerzői jogi szabályok területiségét is érintheti. Úgy tűnik, a Bizottság inkább az audiovizuális szektorra fókuszál, valamint a rádió és TV-szolgáltatásokra. Három lépést terveznek:

  • A műhold-kábel irányelvról szóló konzultáció eredményei alapján eldönteni, hogyan javaítható a TV- és rádió-műsorok határon túli elérhetősége.
  • Olyan keretszabályozást létrehozni, ami biztosítja, hogy az iparági szerződések lehetővé teszik a határon átnyúló hozzáférést
  • Olyan keretszabályozást létrehozni, ami a digitalizálás és a kereskedelmi forgalomban már nem kapható művek határokon átnyúló felhasználását lehetővé teszi.

A Bizottság elkötelezett abban is, hogy a kulturális támogatási programjai útján bátorítsa a határokon átnyúló elérhetőséget.

 

Hordozhatóság

A közleménytől elkülönülten, a Bizottság egy rendelettervezetet is kiadott tegnap. Ez az, amit a sajtó az online tartalmak “roamingjának” nevezett el, tehát arról szól, hogy elfogadása esetén a saját országunkban előfizetett online tartalmainkhoz ideiglenes külföldi tartózkodásunk során is hozzáférhessünk.

 

Kivételek, szabad felhasználás

A Bizottság megjegyzi, hogy a szerzői jogi szabályok különbözősége az EU-n belül különösen látványos a kivételek esetén. (Ezek azok a szabályok, amik leírják, hogy milyen típusú felhasználás esetén nincs szükség a jogtulajdonostól engedélykérésre, és így jogdíjfizetésre sem.)

Ezért a 2016 tavaszára várt jogalkotási csomagban a következő szabad felhasználásokat fogják érinteni:

  • Szöveg- és adatbányászat: Kutatási közintézményeknek, olyan tartalmakra, amelyhez jogszerűen hozzáférnek, tudományos kutatási céllal.
  • Oktatási illusztráció: egységes szabályozást hozni a digitális és online tananyagok esetére.
  • Kulturális örökségvédelmi intézmények: olyan jogi keretet létrehozni, ami biztosítja, hogy ezek az intézmények meg tudják őrizni a gyűjteményüket új technológiai eszközökkel, zárt elektronikus hálózatokon belül. Ennek a szabadságnak a biztosításában Magyarország eddig is élen járt, nem várható érdemi változás nálunk.
  • “Panoráma kivétel” – a sajtóban legnagyobb visszhangot kapó téma, bár, mint korábbi cikkünkben írtuk, jóval nagyobb a füstje, mint a lángja. A közterületen látható építészeti és képzőművészeti alkotásokról készített fotók szabadságát érinti, amelyben a jelenlegi magyar szabályozás is nagyon megengedő, ezért itt sem számítunk változásra.

Az anyag megemlíti a magánmásolás szabadságának témáját, ami ugye az ezt kísérő üres hordozó díj miatt különösen érdekes, hiszen ez a szerzői, előadói, kiadói jogdíjak igen nagy részét teszi ki hazánkban, és még a teljes Cseh Tamás Program is ebből működik. A Bizottság kijelenti, hogy ez a téma a 2016 tavaszi jogszabálycsomagnak nem fogja részét képezni, sőt, tervezett időkeretet egyáltalán nem írnak. Azt is hozzáteszik, hogy az üres hordozó díj jelentős bevételi forrás az alkotók számára, de több témában tisztázni kell majd az uniós szabályozást.

 

Értékeltolódás

Ahogy tegnapi első híradásunkban is jeleztük, az ún. “értékeltolódás” (“value gap” vagy “transfer of value”) téma jelenléte az anyagban a kreatív szektor nagy sikerének tekinthető. Itt arról van szó, hogy a zenék, filmek, fotók megosztásában kiemelt szerepet játszó online platformok (pl YouTube, Dailymotion, Soundcloud, Facebook), miközben jövedelmük jelentős részét ezen tartalmakból keresik, gyakran azt állítják, hogy ők csak technikai közvetítők, így nem felelősek a szerzői jog által védett tartalomért, amelyhez hozzáférést biztosítanak.

A Bizottság alaposan körüljárja a témát, mind a nyilvánossághoz közvetítési jog fogalmát, mind a szolgáltatói felelősségkorlátozási szabályokat szükség lesz megvizsgálni.

Emellett, a közlemény szerint megfontolandó, hogy az újságok kiadói (pontosabban: “news publishers”) számára egy saját, külön jogot biztosítson a szabályozás a hírgyűjtő oldalak kapcsán.

2015-11-18-gesac-0011

Jogérvényesítés

A Bizottság azonnali lépést kíván tenni, hogy az önszabályozáson alapuló kalózkodás-ellenes törekvésekben a “kövesd a pénzt” mechanizmusokat előmozdítsa. (Ez azt jelenti, hogy a nyíltan jogsértő felhasználások esetében a bevételi csatornákat hatékonyan el lehessen vágni.)

A kereskedelmi szintű jogsértések esetén a határon átnyúló eltiltásokat és a károk számításának módját érintő egységes szabályozást 2016 őszére irányozták elő.

 

A távolabbi jövő

A Bizottság ismét megerősítette, hogy távlati célként egy teljesen egységes európai szerzői jogot tűz ki, hogy az összes nemzeti rendszert egyesítse egyetlen európai jogalkotásban, európai szintű törvénykezési hatállyal. Ez egy nagyon ambíciózus cél (sokak szerint egyenesen mission impossible), és a tegnap kiadott anyagokban semmi nincs arról, hogy mikor és hogyan kívánják elérni ezt, annak ellenére, hogy az utóbbi években visszatérő motívum a Bizottság anyagaiban.

 

Fotó: © François de Ribaucourt, GESACCategories: Hírek

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: