Jogkezelői kötelezettségvállalás versenyjogi ügyben, üres hordozó díj

A Gazdasági Versenyhivatal elfogadta a magyar közös jogkezelők kötelezettségvállalását. Mostantól még részletesebb felmérések előzik meg az üres hordozó díjak megállapítását, és visszajárhat a jövőben a díj, ha valaki kizárólag saját professzionális tartalmait másolja a hordozóra. Kérdések és válaszok.

Mi az üres hordozó díj?

Az otthoni, magáncélú film-, zene- és képmásolások szabadon végezhetők. Egy európai irányelv alapján azonban csak akkor tartható fent ez a szabadság, ha a szerzők, előadók, kiadók cserébe kompenzáló díjazást kapnak. Ezt az üres kép- és hanghordozók árában fizetik meg a fogyasztók.

Ki fizeti, és milyen eszközök után?

A díjat a hordozók importőre, kereskedője fizeti meg, és a fogyasztói árban hárítja át a fogyasztókra. Üres hordozó díj van pl. az üres DVD-ken, pendrive-okon, a TV-s műsorrögzítős set-top-box készülékeken.

Kihez jut el ez a díj, mi lesz belőle?

Az üres hordozó díj a zenei, irodalmi szerzőket, előadóművészeket, hangfelvétel-kiadókat, filmes szerzőket, filmelőállítókat, vizuális művészeket illeti meg. A díj felosztását, kifizetését az ő saját egyesületeik (közös jogkezelő szervezeteik) végzik el:

A díjat az egyablakos ügyintézés érdekében az Artisjus szedi be, és utalja át a törvényben meghatározott arányokban az egyes fenti jogkezelőknek, ahol a saját egyesületi szabályok szerint történik a jogdíj kifizetése a jogosultak részére.

A díj 25%-át kulturális célokra a Nemzeti Kulturális Alapnál (NKA) használja fel. 100%-ban ebből a forrásból működik többek között a könnyűzene támogatását végző Cseh Tamás Program, amely feltörekvő zenekarokat, vidéki zenei infrastruktúrát, zeneipari tudásbázist, tehetségkutatást, a zenei örökség megőrzését támogatja.

Mi a köze az üres hordozó díjnak a versenyjoghoz?

Minden évben a közös jogkezelő szervezetek közösen állapítják meg a fizetendő díjak mértékét. Ennek során felmérésekre, tanulmányokra, nemzetközi összehasonlításra építenek, és a díjak megállapításas felett szakmai felügyeletet lát el a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is. A díjközlemények évente az Igazságügyi Miniszter jóváhagyása után jelennek meg.

A díjszabások kialakítása során azonban a jogkezelő szervezetek – törvényi pozíciójukból fakadóan – piaci erőfölényes helyzetben lehetnek. A versenyjog azt a kérdést tudja vizsgálni, hogy megfelelően (nem visszaélésszerűen) állapították-e meg a jogdíjat.

Miért indított vizsgálatot a Gazdasági Versenyhivatal az üres hordozó díjak kapcsán?

A hivatal a 2007 óta szedett üres hordozó díjakat vizsgálta, a kialakítás módjára, a díjak mértékére tekintettel, más adathordozók után fizetendő díjakkal és más országokban alkalmazott díjakkal összehasonlítva.

Mit jelent a kötelezettségvállalás az eljárás során?

Az eljárás során az eljárás alá vont kötelezettséget vállal a jövőre nézve a vizsgálattal kapcsolatos ügyben. A Gazdasági Versenyhivatal ilyenkor dönthet úgy, hogy megszünteti az eljárást jogsértés megállapítása nélkül, a kötelezettségvállalás egyidejű elfogadásával.

Ez azt jelenti, hogy a jogkezelők versenyjogot sértettek?

Nem. A Gazdasági Versenyhivatal jogsértést nem állapított meg, bírságot nem szabott ki. A közös jogkezelők által vállalt kötelezettséget a hivatal a versenyjoggal összeegyeztethetőnek találta, és azt elfogadta.

Mit tartalmaz a kötelezettségvállalás?

A közös jogkezelők 3 éven keresztül minden évben az üres hordozó díj megalapozására önálló felmérés alapján független közgazdasági elemzést készíttetnek. Ehhez hasonló tanulmányokat a jogkezelők a korábbi években is készíttettek már, most ezeknek a versenyjogi szempontú kiegészítése történt, illetve történik meg.

A közös jogkezelők díjvisszatérítést vezetnek be azon alkotó tevékenységet folytató magánszemélyek számára, akik kizárólag saját, professzionális tartalmaikat másolják a hordozókra. Ilyen pl. a zene-, irodalom-, film-, fotóművészet, szoftveralkotás. A visszatérítés pontos menetét január közepéig kell a Versenyhivatal felé közölniük.

A jogkezelők a döntés alapján 2017. jan. 31-éig indítanak önálló tájékoztató honlapot az üres hordozó díjról és annak visszatérítési lehetőségéről. Ezen tájékoztató anyagokat, gyakran ismételt kérdéseket-válaszokat tesznek közzé a díjvisszatérítést igénylők számára.

A közös jogkezelők 3 egymást követő évben 1-1 hónapos figyelemfelkeltő kampányt is folytatnak a témában.

A visszatérítésre heti 3×2 órás ügyfélfogadási időt kell biztosítani. Ha egy magánszemélynek ezzel kapcsolatos vitája alakulna ki a jogkezelőkkel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Egyeztető Testülethez fordulhat.

Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület

Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület

Filmjus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesülete

Hungart Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

Magyar Hangfelvétel-kiadók SzövetségeCategories: Artisjus, Hírek

Tags: , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: