Az EU a kultúra fontosságát hangoztató szavakhoz társítson “ambiciózus költségvetést” – nyílt levél

78, különböző kulturális területeket képviselő szervezet, szövetség írta alá azt a nyílt levelet, amit a tagállamok kulturális minisztereinek, az Európai Bizottság tagjainak és kabinetjüknek, valamint sok más döntéshozónak küldtek el. Az aláírók között volt a kiadók, a zeneműkiadók, a közös jogkezelők, a zenei menedzserek, az exportirodák európai vagy globális szervezete (IFPI, IMMF, GESAC stb.), továbbá számos más, zenével foglalkozó ernyőszervezet, a fesztiváloktól a kórusokon át a zeneiskolákig – valamint a filmes, könyves stb. szakmák szervezetei is.

A nyílt levél idézi az Európai Parlament határozatát, amely szerint a kulturális és kreatív szektorokat “különösen érzékenyen érinti” a válság, és ezért EU-s és tagállami szinten is segítségre szorulnak. Az Európai Bizottság tagjai, miniszterek és képviselők “rendszeresen hangsúlyozzák a kulturális ökoszisztéma megvédésének és támogatásának fontosságát”. Ugyanakkor mostanáig az EU támogatta ugyan a tagállamok munkahelyeket és vállalkozásokat védő programjait, de a kreatív szektor “sajátos igényeit” figyelembe vevő intézkedéseket még nem hozott.

A kulturális szektor több mint 12 millió munkahelyért (az európai munkahelyek 7,5%-áért) felelős, és “csak korlátozott számú tagállam” vezetett be olyan széles körű támogatási programot, ami a kisvállalkozásokban vagy egyéni vállalkozóként dolgozó, munka nélkül maradó kulturális dolgozókat is segíti.

A nyílt levél aláírói azt kérik, hogy az EU-s költségvetés megalkotásakor és a gazdaság talpra állítását célzó program összeállításakor az EU döntéshozói a fent idézett, a kultúra fontosságát méltató szavaikhoz társítsanak megfelelő intézkedéseket és azokhoz kielégítő pénzügyi fedezetet. Részletesen a következő javaslatokkal, ajánlásokkal álltak elő:

  • A Kreatív Európa Program 2021-27-es költségvetése legyen “ambiciózus”. Ez az egyetlen, specifikusan a kultúrát és a kreatív szektort érintő EU-s keretprogram, ami az Unió költségvetésének mindössze 0,15%-át kapja. Az Európai Parlament javaslatában szereplő 2,8 milliárd eurós költségvetést “az abszolút minimumnak kell tekinteni”, tekintve, hogy milyen mértékben járul hozzá az európai gazdasághoz és az emberek jóllétéhez a kultúra.
  • A gazdaság talpra állítását célzó alap szektorspecifikus támogatást kell, hogy tartalmazzon, és prioritásként kell elismernie a kreatív szektort. A támogatásra – beleérve a likviditást megőrző intézkedéseket – különösen a kisvállalkozásoknak van szüksége.
  • A tervezett InvestEU hiteltámogatási programnak a kreatív szektorra is ki kell terjednie, megfelelő nagyságú költségvetéssel, garanciákkal és rugalmassággal. A hiteltámogatás bizonyított módon további befektetéseket ösztönöz a szektorban, amire nagy szükség lesz.
  • A Horizon Europe-nak, vagyis a 2021-27-es költségvetési időszakban a kutatást és innovációt elősegítő keretprogramnak egy új klaszter is része lesz, “kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” néven. Ennek erős költségvetést kell biztosítani, ami kedvező lenne a kulturális és kreatív szektor számára, hiszen ennek vállalkozásaira amúgy is jellemző az innováció és a kockázatvállalás.
  • Biztosítani kell, hogy az EU-s támogatások gyorsan és hatékonyan érjék el a kulturális szektort.
  • Biztosítani kell, hogy az EU-s költségvetés a szükségletekhez mérten elégséges összeget biztosítson az alkotók, kreatív szakemberek és szabadúszók megélhetésének támogatására.

Ezekben az időkben különösen jól látható, hogy a kulturális és kreatív szektor milyen jelentősen hozzájárul Európa társadalmi, gazdasági és művészi fejlődéséhez, mégis, e szektorokat a részleges összeomlás veszélye fenyegeti. A kultúrába befektetni: a jövőbe befektetni – fejeződik be a nyílt levél.Categories: Hírek

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: