Átadták a Déry-díjakat

A magyar irodalmi élet egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező szakmai elismerésében részesült Babarczy Eszter, Bartók Imre, Ottilie Mulzet, valamint megosztott díjat kapott Polgár Anikó és Csehy Zoltán. A Déry Tibor özvegyének végakarata alapján létrehozott díj az irodalmi élet kimagasló alkotóit jutalmazza. A virtuális díjátadás videókonferencián zajlott le október 26-án.

A díj Déry Tibor özvegyének végakarata alapján jött létre, aki vagyonával az irodalmi élet kimagasló alkotóinak munkásságát kívánta támogatni. A pénzjutalommal járó kitüntetés forrása a Déry-hagyaték, beleértve a Déry-művek után keletkező jogdíjak összegét is. Az elismerés egyúttal Déry Tibornak is emléket állít, az átadóünnepség a névadó születésének évfordulóján, október 18-án vagy ahhoz közeli időpontban történik. A díjakat idén október 26-án adták át.

Az elismerést odaítélő kuratórium elnöke Závada Pál, titkára az Artisjus főigazgatója, Dr. Szinger András, tagjai pedig Ilia Mihály, Keresztesi József, valamint Bán Zsófia. Az első Déry-díjat 1984-ben adták át (akkor még Déry Tibor-jutalom néven), azóta több százan részesültek az elismerésben. A korábbi díjazottak között szerepelnek olyan írók-költők, mint Csoóri Sándor, Csukás István, Esterházy Péter, Spiró György és Ottlik Géza, illetve olyan irodalomtörténészek, kritikusok, esszéisták, mint Csűrös Miklós, Ferencz Győző, Kovács Sándor Iván, Lengyel András, Németh G. Béla és Radnóti Sándor, Vida Gábor. Legutóbb -2018-ban- Danyi Zoltán, Mán-Várhegyi Réka és Mariarosaria Sciglitano vehette át a kitüntetést. 2019-ben forrás hiányában nem adták át a díjakat.

A kuratórium 2020-ban a következő szerzőket részesíti jutalomban kiemelkedő irodalmi munkásságukért:

  • Babarczy Eszter – író, esszéista, műfordító, eszme- és művészettörténész
  • Bartók Imre – író, kritikus
  • Ottilie Mulzet – műfordító

A magyar nyelv oktatása és a magyar irodalmi művek népszerűsítése okán megosztott díjat kap:

  • Polgár Anikó – költő, műfordító, irodalomtörténész és
  • Csehy Zoltán – költő, műfordító, irodalomtörténész, kritikus

Babarczy Eszter író, esszéista, műfordító, eszme- és művészettörténész. Az ELTE Művészettörténet-filozófia szakán és a New York Egyetem Modern Európai Történelem mesterképzésén tanult, majd a Pécsi Tudományegyetem Kommunikációelméleti Doktori Iskoláját is elvégezte. Kezdetben szépirodalommal és művészetkritikával foglalkozott, később sokáig újmédiát és szociális médiát kutatott, aztán visszatért a filozófiához és a mikrotörténelem – a megélt, mindennapi történelem – kutatásához. 2005 óta a MOME egyetemi adjunktusa. 1996-ban megkapta a Gérecz Attila-díjat, 2009-ben pedig a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét. Számos publikációja jelent meg, melyek közül saját kötetei: A ház, a kert, az utca (1996); A mérgezett nő (2019).

Bartók Imre író, kritikus. Az ELTE BTK Filozófia szakán tanult, majd summa cum laude minősítéssel elvégezte az Esztétika tanszék doktori iskoláját. 2011-ben jelent meg első, Fém című regénye. Szépirodalmi munkássága mellett irodalomtörténeti monográfiákat, tanulmányokat, kritikákat, esszéket is írt, illetve számos kortárs képzőművészeti kiállítást nyitott meg. Több irodalmi elismerésben részesült, többek közt megkapta a Hazai Attila Irodalmi Díjat (2016) és a Baumgarten-emlékdíjat (2020). Tizenhárom saját kötete jelent meg, legutóbb a Jerikó épül c. regény (2018) és a Majmom, Vergilius c. lírakötet (2020). 

Ottilie Mulzet műfordító. A Kanadában született, magyar felmenőkkel is rendelkező fordító egyetemi tanulmányait többek közt New York-ban, Párizsban, Prágában és a mongóliai Ulánbátorban végezte. Számos fordítása közt 12 magyar regény szerepel, melyek közül különösen Krasznahorkai László négy könyvének fordítása miatt ismert, ugyanis a Seiobo There Below (Seiobo járt odalent) című regényfordításával 2014-ben megnyerte az amerikai Best Translated Book Award-ot, 2015-ben a George Szirtessel pedig az Egyesült-Királyságban megrendezett Man International Booker Prize kitüntetést. 2019-ben az Amerikában jegyzett National Book Award for Translated Literature díjat kapott a Baron Wenckheim’s Homecoming (Báró Wenckheim hazatér) című Krasznahorkai regény fordításával. További kiemelkedő helyezéseket ért el Borbély Szilárd könyveinek fordításával is.

Polgár Anikó költő, műfordító, irodalomtörténész. Szlovákiában, Vágsellyén született, a pozsonyi Comenius Egyetemen latin-magyar szakos tanárként, valamint ógörög szakos klasszika-filológusként végzett. 2004-ben az ELTE BTK-n irodalomtudományból PhD-fokozatot, majd 2009-ben fordítástudományból habilitációt szerzett a szlovákiai Konstantin Egyetemen. Két évig a pozsonyi Új Szó nyelvi szerkesztője, a Konstantin Egyetemen 2004 óta, a Comenius Egyetemen pedig 2013-tól tanít egyetemi docenseként. Számos irodalmi elismerést kapott, többek közt Madách Imre-díjat (2004) és Posonium Irodalmi Díj Fődíjat (2010). 3 tudományos monográfiája, 3 verskötete, 7 műfordításkötete és több, mint 50 tanulmánya jelent meg folyóiratokban és konferenciakötetekben.  Legfontosabb könyvei: Catullus noster. Catullus-olvasatok a 20. századi magyar költészetben (2003); Régésznő körömcipőben (versek) (2009); Ovidius redivivus. Kapitoly z dejín maďarského umeleckého prekladu (2010); Ráfogások Ovidiusra. Fejezetek az antik költészet magyar fordítás- és hatástörténetéből (2011).

Csehy Zoltán költő, műfordító, irodalomtörténész, kritikus. Szlovákiában, Pozsonyban született, a pozsonyi Comenius Egyetemen latin-magyar szakos tanárként végzett, majd az ELTE BTK-n 2003-ban irodalomtudományból PhD-fokozatot, 2009-ben pedig habilitációt szerzett. Dolgozott többek közt az Irodalmi Szemle szerkesztőjeként, a Kalligram című folyóirat főszerkesztőjeként, 2002-től a pozsonyi Comenius Egyetem oktatója. Számos rangos elismerést kapott, többek közt: Kerényi Grácia-díj (2005), Pro Literatura-díj (2008), József Attila-díj (2009), Bárka-díj (2010), Janus Pannonius-díj (2014). Tudományos publikációi és 11 műfordítása mellett 5 verseskötete jelent meg: Nút; Csehy Zoltán alagyái, danái és elegy-belegy iramatai; Hecatelegium; Homokvihar; Nincs hová visszamennem.Categories: Artisjus, Hírek

Tags: ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d