Módosulások a Felosztási Szabályzatban

2020 decemberében több ponton is módosítások kerültek a Felosztási Szabályzat szövegébe, részben a folyamatos működés tapasztalatai alapján, részben a koronavírus-járvány hatásainak csökkentése érdekében. Az új, hatályos Felosztási Szabályzat szövege természetesen elérhető honlapunkon.

 1. A szociális és kulturális célú jogdíj-elkülönítés és levonás általános szabályainak módosítása

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 3.2.

Az ARTISJUS a brit PRS zenei közös jogkezelő szervezettel másfél évig folytatott tárgyalások eredményeképpen olyan új kölcsönös képviseleti szerződést megkötésére kényszerült, amely kizárja a 10%-os mértékű közösségi célú levonás alkalmazását, helyette alacsonyabb 5,5%, illetve 5%-os mértéket enged meg a nyilvános előadási és sugárzási jogdíjak tekintetében.

Ez az első olyan képviseleti szerződésünk, amelyben a 10%-os általánosan alkalmazott mértékű levonásnál alacsonyabb mértékű levonáshoz járul hozzá a szerződéses partner.

A Felosztási Szabályzat módosítása azért is szükséges, mert az is előfordul, hogy a kölcsönös képviseleti szerződés ad ugyan hozzájárulást a levonáshoz, de mértéket nem jelöl meg. (Ilyen az említett PRS-szel a magánmásolási díjakra kötött szerződés, ahol a magyar jogszabály eleve 25%-os NKA-célú levonást ír elő.) Az elkülönítés felső mértéknek meghatározása a Felosztási Szabályzatban ezért mindenképpen szükségessé vált.

 • Forgalommal nem rendelkező művek átdolgozási bizottsági elbírálásának lehetővé tétele

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 7.12. pont és 2. sz. melléklet 1. pont

Nem védett művek átdolgozása esetén van szerepe az Artisjus Átdolgozási Bizottságának, ők bírálják el az átdolgozás eredetiségének mértékét. Eddig csak azokat az átdolgozott műveket bírálták el, amelyeknek volt már elhangzása („forgalma”). Ugyanakkor a nemzetközi műadatbázisokba csak olyan műveket tudunk beküldeni, amelyeknek jogosulti szerkezete tisztázott. Így a hazai forgalommal nem rendelkező, nem védett művekre született átdolgozásokat nem tudtuk nemzetközi felületre publikálni a bizottsági döntésig.

A mostani módosítással a művek jogosulti szerkezete hamarabb tisztázható, így nem kerülnek akkor sem hátrányos helyzetbe, ha belföldi elhangzásuk ugyan nincs, de külföldi van.

 • Az élőzenés vendéglátóhelyek gépzenei ráosztásának korrekciója

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 19. pont

A háttér élőzenés vendéglátóhelyek gépzenei ráosztásával kapcsolatban egy 2012-ben vezetőségi javaslatban is megfogalmazott átcsoportosítást végzett el a Küldöttgyűlés. Így mostantól az élőzenés vendéglátóhelyek jogdíjalap 14% helyett 11%-ban részesül a gépzenei jogdíjakból, a Könnyűzenei koncertek, műsoros rendezvények jogdíjalap ilyen részesedése pedig 8%-ról 11% pontra nő.

 • A külföldről befolyó és kiadói kompenzációs jogdíjak kizárása a HNY/ÜHD jogdíjak felosztásának limitösszegéből

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 20.6. és 85.2. pontok

A gépzenei és üres hordozó jogdíjakat belföldi felhasználás és belföldi magánmásolás után szedi be az Artisjus, és az ezekben szereplő jogosultak részére kell felosztani. A külföldi felhasználások adatait még közvetetten sem indokolt ebben szerepeltetni. Ezért a jogdíjak számításánál a műre eső egyéb jogdíjak limitösszegéből minden külföldi (vagy külföldön felosztott – pl. hazai alkiadók kompenzálását szolgáló ld. FSZ 49.1., 97.3. és 98.) jogdíj kizárása indokolt, mert az nem tükrözi a belföldi felhasználás mértékét, illetve nem részesül belőlük azonos módon minden belföldön képviselt jogosulti csoport.

 • Koncert műfajának meghatározása

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 24.2.

A koncertszerű élőzenei elhangzások jogdíjai két külön felosztásba (Komolyzene / Könnyűzene) kerülnek, így eltérő számítás szerint osztjuk fel és fizetjük ki őket. Az adott koncert besorolását az elhangzott művek időaránya alapján végezzük el. A műsorokban vegyesen szerepelnek védett és nem védett művek, és irodalmi művek – viszont a feldolgozási folyamat szerint a teljeskörű azonosítás csak a védett művekre vonatkozik. A módosítás a jobb műfaji besorolást, ezáltal a pontosabb felosztás célját szolgálja azzal, hogy az irodalmi és nem védett művek „koncert műfaját módosító” hatását kiküszöböli (ezek elhangzásának ideje nem számít bele a besorolás alapjául szolgáló elhangzási időtartamba).

 • Élőzenés vendéglátóhelyek jogdíjnem műelhangzási algoritmusának módosítása

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 27.4.; 30.1., 30.2, 3. sz. melléklet

A vendéglátóhelyek háttér élőzenei elhangzásai után fizetendő jogdíj számításánál eddig kizárólag az adott mű elhangzásait („adatlapok száma”) vette figyelembe a felosztási rendszer. A változás ezt egészíti ki az adott felhasználási helyről évente beérkező műsorközlő adatlapok számához kötött elhangzási értékkel. Az így bevezetésre kerülő számítási mód pontosabb és arányosabb felosztást eredményez. Minél több, a mű elhangzását rögzítő adatlap érkezik be azonos felhasználási helyről, annál magasabb az adott felhasználási helyen a mű elhangzási értéke, amely így a több helyen folyamatosan elhangzó művek súlyát erősíti a felosztásban.

 • Külföldről befolyó adathiányos jogdíjak felosztása

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 66.; 67.; 68.; 68.1.; 68.2.; 68.3.; 68.4.; 68.5.; 82.1.

A javaslat egységes szabályozást vezet be a képviseleti szerződések alapján külföldről befolyó jogdíjak felosztására. A korábban a Felosztási Szabályzatban szétszórtan feltalálható rendelkezések (82.1.) helyébe a Hatodik részben szereplő átfogó rendelkezések lépnek. A képviseleti szerződések alapján befolyó külföldi jogdíjak pontos meghatározása mellett (a külföldről érkező kábeltelevíziós jogdíjak kizárása), a Hatodik részben kerülnek meghatározásra azok az általános szabályok is, amelyek a külföldről beérkező adathiányos jogdíjak felosztására vonatkoznak.

A külföldi közös jogkezelők ugyanis számos esetben kérésre sem pótolják a teljesen pontos felosztáshoz szükséges, hiányzó adatokat. A cél az adathiányos jogdíjak minél hatékonyabb, gyorsabb és pontosabb felosztásának biztosítása, valamint a korábbi időnként ingadozó gyakorlat helyett kodifikált, egységesen alkalmazandó szabályok kialakítása.

 • Szünetközi kifejezés törlése a rádióműsorokban elhangzó zenével összefüggésben

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 20.6. pont; 2. sz. melléklet 2. pont

A szünetközi elhangzás a rádióműsorok esetén nem értelmezhető kifejezés. Mind a négy zenei műfajcsoport esetén szerepel ez a kifejezés a részidő és az összidő szorzók táblázatai fölött, amelynek törlése az értelmezhetetlenség miatt volt indokolt.

 • Irodalmi művek ponttáblázat egyszerűsítő módosítása

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 1. sz. melléklet 3. pont

Korábbi vezetőségi döntés alapján az irodalmi ponttáblázatban foglalt műfajok összevonására és a táblázat egyszerűsítésére irányult a módosítás. Egy általános irodalmi 0500-as kategóriába kerül valamennyi irodalmi mű, azonos értékkel. Az irodalmi művek esetében eddig is nehéz volt pontosító dokumentációs adatot találni, a legtöbb esetben csak internetes forrás alapján lehetett a műveket kategorizálni, amelynek pontossága így megkérdőjelezhető. A 4 műfajból 3 azonos értékű volt, így ennek a nyilvántartása nem tette pontosabbá a felosztást, felesleges lépést jelentett a műazonosítási munka során. A próza kiemelt pontozása is megszűnik a módosítással. Az irodalmi ponttáblázat további egyszerűsítését jelenti a külön soron lévő -rádió és televízió (irodalom sugárzás) sorok összevonása; de ezek pontértékei eddig is azonosak voltak.

A zenei táblához igazítva az irodalmi művek értéke is módosításra kerül, ez a koncert felosztások miatt fontos, hiszen ott egy koncerten belül vegyesen szerepelhet irodalmi és zenei mű a műsorban. Az irodalom esetében csak egy műfaj lesz a jövőben, ennek értékét a módosítás a K2 (komolyzenei) művekkel azonos értékben határozza meg. Az időintervallumot a könnyűzenei műfajokhoz hasonlóan 10 percben maximálja az új szabály, az e fölötti időtartamok is csak a 10 perchez tartozó értéket kapják.

 1. A gépzenei és üres hanghordozó jogdíjak hangfelvétel-kiadások adataira történő ráosztásos felosztására vonatkozó javaslat (koronavírus világjárvánnyal összefüggő hátrányok enyhítése érdekében)

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 20/A., 85/A pontok

A koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések és gazdasági válság jelentősen érinti a 2020. évben a zenei piacokat. Kiemelten érintett a fizikai hordozók, hangfelvételek piaca, amely a csökkenő jogdíjbevétel mellett a ráosztásos felosztások adatainak kiesését, csökkenését, a ráosztások adatmintájának torzulását okozza. Ez azt jelenti, hogy az ún. ráosztásos felosztások adatai az aktuális gazdasági válsághelyzetet és az egyes vállalkozások tűrőképességét vagy éppen tartalékaik teljes hiányát, a kormányzati korlátozó intézkedések általi érintettségüket, és nem a művekre vonatkozó valós közönségigényt fogják tükrözni. A módosítás ezt az adatokból eredő torzulást kívánja a képviselt jogosultak érdekében kiküszöbölni azzal, hogy a ráosztásos felosztásokban átmenetileg nagyobb súlyt ad a válság előtti legutolsó év, azaz a 2019-es felhasználási év adatainak.

Az új, kivételes szabály szerint a 2021-ben esedékes felosztás során a 2020-as tárgyév 1-szeres szorzót, a megelőző első év szintén 1-szeres, a megelőző második év 1/2-szeres szorzószámot kap a felosztás során. (A rendes szabály szerint 1 – 1/2 – 1/4 szorzókkal szerepel a három év.)

 1. A könnyűzenei koncertek, műsoros rendezvények felosztásából a ráosztásos felosztásra vonatkozó javaslat (koronavírus világjárvánnyal összefüggő hátrányok enyhítése érdekében)

Érintett Felosztási Szabályzat pontok: 27/A. pont

A koronavírus-járvány előző pontban leírt hatásai kiemelten érintik a nyilvános előadások piacát is.  A módosítás ezt az adatokból eredő torzulást kívánja a képviselt jogosultak érdekében kiküszöbölni azzal, hogy a ráosztásos felosztásban átmenetileg nagyobb súlyt ad a válság előtti legutolsó év, azaz a 2019-es felhasználási év adatainak.

Az új, kivételes szabály szerint a 2021-ben esedékes könnyűzenei koncertek, műsoros rendezvények adataira történő ráosztás során az összes befolyt jogdíj 2/3-át kell felosztani a 2020. évben (vagy 2021. január 31-ig) beérkező adatszolgáltatásokban szereplő művekre. A fennmaradó 1/3 részt olyan művekre osztjuk fel, amelyek a 2019-es felosztási tárgyévre vonatkozó Könnyűzenei Koncertek, Műsoros Rendezvények jogdíjnem jogdíj-felosztásában részesültek.Categories: Artisjus

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: