Fontos változások a jogdíj felosztásában – új szabályok 2022-től

December 10-én az Artisjus legfőbb döntéshozó testülete, a szerzőkből, zeneműkiadókból álló Küldöttgyűlés több olyan módosítást megszavazott, amelyek a jogdíj kiszámítását is befolyásolják. A változások érintik például a TV-s, rádiós, a vendéglátó élő háttérzene jogdíjakat, a gépzenei ráosztások összegét, arányait. Teljeskörű összefoglalónk az újonnan elfogadott változásról itt olvasható.

A szerzői jogdíjak felosztásának módjáról az Artisjus szerzőkből, zeneműkiadókból álló testületei döntenek, és így az általuk kialakított Felosztási szabályzat határozza meg, hogy a befizetett összegeket milyen módon osztjuk el a művek szerzői, jogosultjai között.  Az aktuális felosztási szabályzat az Artisjus honlapján mindig elérhető.

A háttérzeneszolgáltatóktól származó jogdíj %-os arányának megemelése

Az eddigi helyzet: az Artisjus hat háttérzeneszolgáltatóval áll szerződéses viszonyban, melyektől pontos elhangzási adatok érkeznek. A jelenlegi szabályozás szerint az általuk kiszolgált helyszínektől (üzletek, szálláshelyek, vendéglátás) érkező jogdíjakból legfeljebb akkora összeget lehet felosztani „egyedi felosztásban” (azaz a szolgáltatóktól érkező adatszolgáltatás alapján), ami a teljes gépzenei bevétel (tehát a jellemzően éttermekben, üzletekben hangszóróból szóló zenefelhasználásból származó bevétel) 5%-át nem haladja meg. A teljes fennmaradó rész pedig a „normál” gépzenei jogdíjalapot növelte, az a szerzők, jogosultak egy szélesebb köréhez jut el (ráosztással, tehát egyéb elhangzásaik alapján).

Változás: 5% helyett 6 %-ra növekedik a fent leírt limitálás mértéke. A változtatásra azért volt szükség, mert folyamatosan bővül ez a piac, egyre több üzlet dolgozik háttérzeneszolgáltatóval, és ebből adódóan egyre többen is szolgáltatnak adatot az elhangzó zeneszámokról.

Mikortól hatályos? 2022. január 1-től, 2022. első negyedévének jogdíjait kell először így felosztani. 

A felosztási szabályzat mely pontját érinti? 18.2.1.

Rádió és TV jogdíjak felosztása

1. Bekerülési limitek bevezetése

Az eddigi helyzet: az Artisjus jelenleg is több tucat rádió- és TV-csatorna adatát dolgozza fel (ezek listája áttekinthető a rádió jogdíjkalkulátorban és a tévés kalkulátorban).  Az eddigi szabály a műsorszolgáltató adott évi befizetéséhez kötötte a bekerülést a felosztásban szereplő csatornák közé (helyi műsorszolgáltató: évi 1 millió Ft fölött; országos műsorszolgáltató: évi 3 millió Ft fölött), de ez a szabályozás mára több szempontból is elavult:

  • A „helyi” és „országos” megkülönböztetés különböző okok miatt mind a rádiós, mind a televíziós piacon jelentőségét (sőt, értelmét) vesztette;
  • a rádiós csatornák esetén az audio fingerprint technológia révén több 1 millió Ft-os befizetési összeg alatti csatornát is fel tudunk dolgozni, de ezek kiválasztására nem volt szabály;
  • a televíziós piacon a kábeltelevíziós befizetések figyelembevételével lehet csak megfelelő fontossági sorrendet megállapítani.

Változás: Az továbbra is egyértelmű, hogy a csatornák között priorizálni kell, mert egyre több az elérhető csatorna, miközben nincs korlátlan feldolgozási kapacitás. A priorizálás szempontja egyrészt a felosztandó jogdíj összege (gazdaságossági szempont), másrészt az, hogy a felosztásba az Egyesület által képviselt, kevesebb elhangzással bíró műfajok is megfelelő mintával kerüljenek be (sokszínűségi szempont). A felosztási szabályzat új szövege pontosan meghatározza, hogy milyen priorizálási szabályok alapján kell a rádió- és TV-adókat kiválasztani. A fő szempont az előző évben befizetett jogdíj összege. Ezt figyelembe véve extra szorzókkal kerülnek be a kiemelt tartalmakat játszó csatornák (védett komolyzene, irodalom), míg az alacsony zenei tartalommal bíró csatornák csökkentő hatású szorzókkal lesznek „beszámítva”. 

Az új szabályozás alapján legalább 20 rádió- és legalább 20 TV-csatornát kell feldolgozni minden évben, de a kapacitások függvényében ennél több csatorna is feldolgozható. Hogy a médiapiac változásait jól figyelembe lehessen venni, ezek konkrét listájáról évről évre fog dönteni a mindenkori a Vezetőség.

Mikortól hatályos? 2022. január 1-től, először a 2022-es jogdíjakat kell így felosztani, tehát a 2023-as nagyfelosztásban lesz érzékelhető a szerzők, jogosultak számára.

A felosztási szabályzat mely pontjait érinti? 47.2.; 47.3.; új 3. melléklet

2. Rádió: jogdíjak kiszámítása hallgatottsági adatok alapján

Az eddigi helyzet: ez a változás azokat a jogdíjakat érinti, ahol a befizetés egy nagy médiacégtől vagy egyéb szervezettől több rádiócsatornára érkezik (ilyen jelenleg az MTVA), de az adatszolgáltatás alapján nem lehet azon belül az egyes adókra eső jogdíjbefizetéseket elkülöníteni. A jelenlegi szabályozás az ilyen rádiócsatornákat egyenrangúként kezeli, mindegyikre a csoport teljes befizetőszorzóját kalkulálja. (A televízióknál már nézettségi adatok alapján vannak számítva a jogdíjak, ezzel pontosabb felosztás biztosítható.) 

Változás: ahol a beérkező adatszolgáltatás alapján nem lehet az egyes adókra eső jogdíjat elkülöníteni, ott megbízható külső forrásból (pl. az NMHH-tól) érkező hallgatottsági adatok alapján lesznek differenciálva a jogdíjösszegek az egyes adók között. Ezzel párhuzamosan a rádiós elhangzások komolyzenei pontértéke emelkedik, hogy kompenzálja a fenti változás hatásait: míg a komolyzene kulturális értéke magas, a hallgatottsága relatíve alacsony – a komolyzenei szerzők komoly veszteséget szenvednének el a pontérték megemelése nélkül.

Mikortól hatályos? 2022. január 1-től, először a 2021-es jogdíjakat kell így felosztani, tehát a 2022-es nagyfelosztásban lesz érzékelhető a szerzők, jogosultak számára.

A felosztási szabályzat mely pontjait érinti? 48.1.; 1. sz. melléklet

Vendéglátó élő háttérzene

Az eddigi helyzet: a vendéglátó háttér élőzenei elhangzások (pl. bárzene, cigányzene) évtizedeken át rendkívül fontos zenefelhasználási formának minősültek. Ez azonban folyamatos visszaesést mutatott az elmúlt években, ami a járványidőszakban drasztikus mértékű lett. A 2021-es számok azt mutatják, hogy a visszaesés nem is fordul vissza, ez az elhangzási forma már csak töredéke korábbi önmagának. A vendéglátó élő háttérzene több éve 11%-kal részesül a gépzenei felosztási alapból, eddig e felhasználási forma visszaesését nem kísérte a ráosztás arányos csökkentése.  

Változás: egyrészt az ilyen elhangzások alapján számított ráosztás kevesebb lesz: a korábbi 11% helyett 4%, és az így felszabaduló összeg a könnyűzenei koncert elhangzások alapján kifizetett gépzenei ráosztást fogja növelni (hiszen ez nagy műszámú, sokszínű felosztás). A Küldöttgyűlés az előterjesztett 3%-ra történő csökkenés helyett végül a 4% megtartását szavazta meg, az e felhasználásból részesülő jogosultak számára csökkentve a piaci visszaesés azonnali hatását.

Másrészt az új szabály egyszerűsíti a vendéglátó élő háttérzenei jogdíj felosztását: nem alkalmazunk a jövőben ún. „súlyszorzókat”, mert azok az alacsony mintaszám miatt nem adnak pontos eredményt. Minden beérkező adatlap egy egységnyit ér, az adatlapra jutó összeget elosztjuk a rajta szereplő művek számával. 

Mikortól hatályos? 2022. január 1-től, először a 2021-es jogdíjakat kell így felosztani, tehát a 2022-es nagyfelosztásban lesz érzékelhető a szerzők, jogosultak számára.

A felosztási szabályzat mely pontjait érinti?  19., 30.1. pontok és a 3. melléklet

A COVID-19 miatt bevezetett szabályok hatályának meghosszabbítása

Az eddigi helyzet: a már a járványhelyzettől függetlenül is csökkenő lemezpiac az utóbbi évben még jobban összement. Míg „békeidőben” a korábbi évek lemezeladásait egyre csökkenő mértékben veszi figyelembe a felosztásunk a gépzenei és a magánmásolási díj ráosztásoknál, a járványhelyzet miatt átmeneti szabály lépett életbe már a 2020-as jogdíjak felosztására: a járvány előtti utolsó teljes év (2019) lemezeladásait nagyobb, egyszeres szorzóval vette figyelembe a ráosztásnál, szemben az eredeti szabály szerinti 0,5-ös szorzóval.

Változás: tekintettel arra, hogy a járvány és annak hatásai sajnos még érzékelhetőek lesznek a jövőben is, még egy évvel meghosszabbítjuk ennek az ideiglenes szabálynak a hatályát, tehát a 2019-es év eladásainak felülsúlyozását: a felosztásban figyelembe vett 3 év adatai, így a 2019-es év is, egyaránt 1-es szorzóval szerepelnek a felosztásban (az eredeti szabály szerinti 1x – 0,5x – 0,25x helyett).

Mikortól hatályos? 2022. január 1-től, először a 2021-es jogdíjakat kell így felosztani, tehát a 2022-es nagyfelosztásban lesz érzékelhető a szerzők, jogosultak számára. Érvényét veszti 2022. év végén.

A felosztási szabályzat mely pontjait érinti?  20.A. és 85.A. pont

Egyéb módosítások

  • Rádiós dokumentációs limit eltörlése: míg korábban – gazdaságossági megfontolásból – csak a legalább 3 db elhangzással rendelkező szerzemények esetén tisztáztuk a hiányos művek adatait, az új szabály értelmében már az 1 db elhangzással rendelkező művek adatait is feldolgozzuk, és a jogdíjat kifizetjük. 2022. január 1-től lép életbe, először a 2021-es jogdíjakat kell így felosztani. Felosztási szabályzatban bővebben: 48.7. pont.
  • A bejelentett művek címének megváltoztatása: egy mű címének megváltoztatásához az összes szerző hozzájárulása szükséges, a művek eredeti címei csak nagyon indokolt esetben változtathatóak meg. A módosítás célja, hogy a szerzők mindig a végleges műcímmel jelentsék be szerzeményeiket, mert ez az elsődleges adat az elhangzások beazonosításánál és a változó eredeti műcím ezt a folyamatot, végsősoron pedig a jogdíjak kifizetését megnehezítheti. A változás nem érinti azt, hogy a művel alternatív címeit – az eredeti műcím változatlansága mellett – továbbra is be lehet jelenteni. Felosztási szabályzatban bővebben: 7.3. pont.
  • Egyedi koncertek jogdíjainak felosztása: a 300 ezer forint feletti jogdíjbefizetéssel rendelkező, de műsor nélküli, adathiányos koncertekre beérkezett jogdíjat külön alapban, a könnyűzenei koncertekkel azonos módon, ráosztásként kell felosztani. Felosztási szabályzatban bővebben: 29.4.4.
  • Online koncertek jogdíjfelosztása: 2022-től már külön nevesített kategóriaként tervezzük az online koncertek jogosítását a díjszabásunkban szerepeltetni. A jogdíjakat folyamatos felosztásként, az online streaminggel azonos módon fizetjük ki: a befizetett jogdíj a koncerten elhangzó művek szerzői között időarányosan lesz felosztva (2021-ben kísérleti jelleggel osztottuk fel ezeket, mintegy 400 ilyen koncertről érkezett bejelentés). Felosztási szabályzatban bővebben: 102. h), 104.5, 106.b
  • A 2022-es kezelési költség rögzítése: A kezelési költségeket a Felosztási Szabályzat tartalmazza, amelyet a Küldöttgyűlés az Egyesület üzleti tervének részeként fogad el. A kezelési költségek az Egyesület folyamatos működését, közös jogkezelési feladatainak ellátását biztosítják. Bővebben: a felosztási szabályzat 10. sz. melléklete


Categories: Artisjus, Hírek

Tags: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: