A Felosztási Szabályzat 2023. májusi módosításairól

Az Artisjus szerzőkből és zeneműkiadókból álló Küldöttgyűlése, amely a legfontosabb egyesületi ügyekben hoz döntéseket, elfogadta a Felosztási Szabályzat néhány fontos módosítását 2023. május 25-én. Érdemi változások történnek az élőzenei jogdíjak felosztásában a 2023 utáni koncertekre nézve – a elsősorban a mára jelentősen lecsökkent vendéglátó élő háttérzene, valamint az egyre fontosabbá váló kiemelt nagykoncertek tekintetében. Összefoglalónk a módosításokról.

A vendéglátó élőzene jogdíjnem elkülönült felosztásának megszüntetése; integrálás a könnyűzenei rendezvények felosztásába

Az eddigi helyzet: A vendéglátóhelyeken szolgáltatott élő háttérzene korábban az örökzöld zenei repertoár kiemelt játszási helyszínének számított. Erre reflektálva elkülönített felosztásban, az érintett vendéglátóhelyek negyedévente leadott műsorszolgáltató adatlapjai szerint történt a kifizetés, ami e helyek jogdíja mellett további 4% gépzenei ráosztási összeget is tartalmazott.

A vendéglátó élőzenei jogdíjnem az elmúlt években folyamatos módosításokon esett át, mert a felhasznált művekről szóló műsorszolgáltató adatlapok számossága és a felhasználni jelzett repertoár sokfélesége nagyon leszűkült. Míg korábban ez a jogdíjnem hagyományosan az ún. örökzöld könnyűzenei repertoárt reprezentálta, ez a jellege a szolgáltatott adatok szűkössége miatt már nem állapítható meg. Ezért például a gépzenei jogdíjak ráosztása is többször felülvizsgálatra szorult.

Változás: Hosszas előkészítés után a Vezetőség arra a következtetésre jutott, hogy sem a felosztás szabályainak módosítása, sem egy új típusú elkülönült felosztás nem vezetne jobb eredményre, viszont az Artisjus munkáját és adminisztrációs teendőit nagyon megnövelné.

Ezért a vendéglátó élő háttérzenei jogdíjak felosztását a módosítás a könnyűzenei koncertek és rendezvények általános felosztási szabályai közé integrálja, az elkülönült felosztás megszüntetése mellett.

Egy-egy ilyen élőzenei elhangzás tehát egy-egy rendezvényként fog viselkedni a felosztás során az ott már ismert szabályokkal. Így a felosztás az adott vendéglátóhelyen elhangzó művekre szóló műsoradatszolgáltatás alapján az adott felhasználásért az adott hely befizetett jogdíjára fog megtörténni. Ezzel az ilyen művek annyi jogdíjban részesülnek, amennyi a felhasználásukért közvetlenül és arányosan jár.

Az így felosztott jogdíjak alapján az érintett művek a könnyűzenei koncertek és rendezvények ráosztásos felosztásaiban is az ismert szabályok szerint fognak részesülni. (A módosítással az eddig az elkülönült felosztásra eső ráosztásos jogdíjrészek is a könnyűzenei koncertek és rendezvények ráosztásos összegeit növelik.)

Hatályba lépése: A módosítások a szükséges felkészülés miatt a jövőre beszedett jogdíjak felosztására léphetnek először hatályba: hatályos 2024. január 1-től, először a 2024. évi jogdíjak felosztása során kell alkalmazni.

Felosztási Szabályzat érintett pontjai: 5.3., 19., 24.2., 25., 26., 30.1., 30.2. pontok

Komolyzenei és könnyűzenei élőzenei elhangzásokat érintő idejétmúlt degresszálási szabályok kivezetése

Eddigi helyzet: Az 1.000 Ft befizetést el nem érő komolyzenei koncertek esetén a műveket 3/4-es szorzóval csökkentett pontszámon kellett figyelembe venni. Ehhez hasonlóan a szórakoztató koncerteknél a részlet elhangzások szintén 3/4-es szorzóval csökkentett pontszámot kaptak.

Változás: Mindkét szabály használatára ritkán volt szükség, és nagyon kicsi hatással volt ez a felosztásokra. A könnyűzenei elhangzások esetében pedig az alkalmazást lényegében teljesen kiváltja a pontos elhangzási hossz, amely az Artisjus online adatszolgáltatási platformján beérkező bejelentések miatt immár rendelkezésre áll. A kivezetés jelentős hatás nélkül az Egyesület működését egyszerűsíti.

Hatályba lépése: a törölt szabályokat először a 2023. évi jogdíjak felosztására nem kell alkalmazni

Felosztási Szabályzat érintett pontjai: 28.2. pont és 1. sz. melléklet, zenei művek pontérték táblázata alatti megjegyzés

Az egyedi felosztású koncertek szabályainak módosítása (limitemelés, komolyzenei rendezvények azonos kezelése és az előzenekar-főfellépő arány meghatározása) és ezzel összefüggésben a könnyűzenei koncertek és rendezvények ráosztásos szabályainak módosítása

Eddigi helyzet: Az egyedi felosztású, kiemelt jogdíjösszegű koncerteket az Artisjus – a nemzetközi jogkezelési gyakorlatnak megfelelően – gyorsabb felosztási ütemezéssel és alacsonyabb kezelési költséggel osztja fel és fizeti ki. A kiemeléshez szükséges jogdíjösszeg-limit – 300.000 Ft – már több, mint 10 éve változatlan volt, miközben az általános infláció mellett a kiemelt koncertjegyárak növekedése is szembeötlő volt.

Változás: A Küldöttgyűlés által elfogadott módosítás szerint a 300.000,- Ft-os jogdíj helyett a legalább 1.000.000,- Ft-os jogdíjú rendezvények esnek majd az egyedi felosztási szabályok alá. Ez alkalmat ad arra is, hogy az ilyen nagy jogdíjösszegű komolyzenei rendezvényekre is kiterjessze a szabályzat az egyedi felosztás hatályát. Ebből egyrészt kevés van, másrészt indokolt, hogy az érintett jogosultak a könnyűzenéhez képest azonos gyorsasággal kapják kézhez a felosztott jogdíjakat, illetve ez jelentősen egyszerűsíti, és ezáltal gazdaságosabbá teszi a működést.

Az egyedi felosztású koncertekhez kapcsolódó harmadik, a fellépők közötti jogdíjarányokkal kapcsolatos javaslat egyrészt a PRS angol közös jogkezelő szervezet igénye, amelyet az ún. MLCS (major live concerts) előírásokkal kapcsolatosan az Artisjusszal fennálló képviseleti szerződésbe is bele akar foglalni, másrészt ez a módosítás támogatja az egyedi és gyorsított felosztás megvalósítását. Az elfogadott megoldás az egyedi koncerteken az előzenekar(ok) és a fő fellépő(k) műsorai között a jogdíjakat 20%-80% arányban rendeli megosztani, ami egybevág az egyre terjedő nemzetközi gyakorlattal. Ez a felosztást is gyorsítja, mert ha nem áll egyik vagy másik kategóriába tartozó fellépő műsora rendelkezésre, azt a felosztási arány miatt nem is kell bevárni, tehát a rendelkezésre álló részre eső jogdíjfelosztás megtörténhet.

A limit megemelése azt is jelenti, hogy a könnyűzenei koncertek felosztásában több magasabb jogdíjértékű elhangzás fog megjelenni. Ez a direkt felosztásban természetes hatás, viszont a ráosztások esetében, ahol a cél az, hogy az adat nélküli jogdíjakat a felhasználást kiegyensúlyozottan reprezentáló adatokra legyen képes az Artisjus felosztani, ez a felosztási arányokat nem kívánt mértékben torzítaná. A ráosztások esetében ezért a kalkuláció során egy elhangzás figyelembe vett jogdíjértékét 15.000,- Ft-ban maximálja a módosítás, és így alkalmazza az eddigi algoritmust, amúgy változatlan formában.

Hatályba lépése: az egyedi felosztású rendezvényekre vonatkozó szabályokat a 2024. január 1-jét követően rendezett rendezvényekre kell alkalmazni, a ráosztásos szabály módosítását pedig 2024. január 1-től, először a 2023. évi jogdíjak felosztására kell alkalmazni

Felosztási Szabályzat érintett pontjai: 29.3.1., 29.4.1., 29.4.3.1., 29.4.3.2., 85.10. pontok

A DJ fellépések felosztási feltételeinek módosítása

Eddigi helyzet: A 2016-ban bevezetett pont érte el, hogy a DJ-fellépések (az Artisjus gyakorlatában ún. gépzenei, de a közönség szempontjából az élőzenei koncertekkel azonos előadások) felosztása a ténylegesen elhangzott művekre történjen. A jogosítási gyakorlatban ezek az „Sz” (rendezvények szervezőire vonatkozó) díjszabás alapján kerülnek jogosításra, viszont a szabály kialakításakor az volt a tapasztalat, hogy a „zenei klub” jellegű szórakozóhelyeken történő hasonló előadások jogosítása a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok alapján folyik. Mivel nem volt indokolt, hogy a rendezvény helyszíne alapján legyen különböző a felosztási megoldás, a szabályzatba az ott meghatározott fogalom szerinti „zenei klubokban” tartott DJ-fellépések is bekerültek.

Változás: Az Artisjus folyamatosan dolgozik azon, hogy ne legyen szükség a helyszín minősítésére – azaz ne kelljen egy helyszínről se megállapítani, hogy az „zenei klub”-e vagy sem a szabályzat értelmében. Ennek a törekvésnek a célja, hogy azonos jellegű koncertek jogosítására minden kimondottan koncerthelyszínen azonos díjszabás alapján kerüljön sor.  Ez a munka most lehetőséget ad arra, hogy a szabályzat 29.5.1. pontjából ezt a részt törölni lehessen – úgy, hogy az ne vezessen az azonos rendezvények eltérő felosztására, amit immár a jogosítás egységessége biztosít.

Hatályba lépése: hatályba lép 2024. január 1-től, a módosítást a hatályba lépés után megvalósult felhasználásokra (DJ-fellépésekre) kell alkalmazni

Felosztási Szabályzat érintett pontjai: 29.5.1. pont

A Felügyelőbizottság előtti jogosulti jogorvoslatokkal kapcsolatos szabályok

Eddigi helyzet: A jogosult a Felügyelőbizottsághoz fordulhat kérelemmel („fellebbezéssel”) az Egyesület valamely döntése ellen – az Egyesülettel szembeni külső jogorvoslat igénybevétele előtt. Ilyen az Átdolgozási Bizottságok, illetve Műfaji Besorolási Bizottság döntése elleni belső jogorvoslati rendben az azokról született Vezetőségi (Elnökségi) határozat elleni kérelem tárgyában való döntés.

Változás: Ezekben az ügyekben indokolt a Felügyelőbizottság döntését annak megfelelő előkészítését biztosító szabályokkal támogatni. A módosítás a szóban forgó ügy előzményeinek és tényállásának feltárását biztosítja két eszközzel:

  • a döntést eredetileg hozó bizottság a döntéshez indokolást készít
  • és szükség esetén részt vesz a Felügyelőbizottság kérelmet tárgyaló ülésén.   

Hatályba lépése: elfogadással, azaz 2023. május 25-től

Felosztási Szabályzat érintett pontjai: 2. melléklet 11.1., 11.2., 12. pontok és 7. melléklet 8. és 9. pontok 

Jogdíjelőleggel kapcsolatos szabályok módosítása

Eddigi helyzet: A Felosztási Szabályzat 15.2. pontja szerint az Artisjus a jogosultak részére a jövőbeli jogdíjaikra tekintettel jogdíjelőleget nyújthat – ennek részletes rendelkezései a szabályzat 8. mellékletében találhatóak. Ez a jogdíjelőleg szabályzat korábban az egyedi jogosultaknak nyújtható előleget (most: általános előleg) és a zeneműkiadóknak nyújtható előleget szabályozta.

Változás: A jogosulti jövedelmek szerkezetének megváltozása miatt indokolt, hogy a folyamatosan alkotó (tehát a szerzői jogdíjat nem passzív, kiegészítő bevételként kezelő) szerzők jövőbeli online jogdíjaikra tekintettel előlegben részesülhessenek. Ehhez olyan adatokra van szükség, amelyek e jövőbeli jogdíjak keletkezését alátámasztják. Ezt a többterületi, zenei piacvezető online felhasználások adatait valós időben gyűjtő, a zeneiparban elismert és hitelesnek tekinthető módon elérhetővé tevő adatszolgáltatók biztosítják.

Ezekkel a zeneszolgáltatókkal sztenderdizált elszámolási kapcsolatban vannak a közös jogkezelők az engedélyezési tevékenység kapcsán. Ugyanakkor a jogosultak és a nagyközönség számára látható, valós idejű módon követhető adatok leggyorsabb feldolgozása is csak negyedéves periódusokban, utólag történik. Vagyis hiába tervezhető e jogdíjak befolyása, a jogosult az adatok megjelenésével együtt ezekhez nem jut azonnal hozzá.

A legnagyobb, ilyen előzetes adatokkal alátámasztható elhangzásszámmal rendelkező szerzők számára ezért több együttesen teljesítendő feltétel megvalósulása esetén online elhangzásaikkal arányos, de legfeljebb 2 millió forint jogdíjelőleget biztosít a most elfogadott módosítás. Az online jogdíjelőlegnek nevezett előleget a jogosult minden, a részére felosztott jogdíjból fizeti vissza, és külön biztosítékként az Artisjust azonnali visszafizetés illeti meg, ha a jogosult online jogdíjainak (amelyekre tekintettel az előleget kaphatta) befolyása hozzá már nem biztosítható. A jogdíjelőleg a megtérülése után ismét felvehető. Az új típusú jogdíjelőleg általános szabályai másban nem különböznek az általános előleg szabályaitól.

Hatályba lépése: elfogadással, azaz 2023. május 25-től

Felosztási Szabályzat érintett része: 8. sz. mellékletCategories: Artisjus, Hírek

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: