Pályázati felhívás műfordítóknak

A Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma meghirdette 2023-as pályázatát a Füst Milán Fordítói Ösztöndíj elnyerésére. Ösztöndíjra pályázhatnak azok, akik magyar irodalmi művet idegen nyelvre fordítanak. A fordítói ösztöndíj összege € 2500, a pályázatok benyújtásának határideje október 31.

Előnyben részesülnek azok, akik Füst Milán valamely művét fordítják idegen nyelvre, illetve akik Füst Milán külföldi népszerűsítéséhez idegen nyelven rendszeresen hozzájárulnak. Amennyiben a pályázó rendszeresen hozzájárul idegen nyelven Füst Milán külföldi népszerűsítéséhez, úgy e tevékenysége dokumentálását kérjük.

A Füst Milán Fordítói Ösztöndíj összege €2500.

A pályázatokat magyar nyelven 2023.10.31-ig kell beküldeni, a pályázó munkásságának bibliográfiáját mellékelve.

A kiosztandó ösztöndíjak számát a Kuratórium állapítja meg a pályázók bibliográfiája és annak alapján, hogy a Füst Milán Fordítói Ösztöndíjat mely magyar irodalmi mű idegen nyelvre fordítására kéri.

Az érvényes pályázat feltétele, hogy a pályázó a fordítandó műre kiadói szerződéssel vagy legalább kiadói ígérvénnyel rendelkezzen.

A beküldött pályaművek elbírálását követően a pályázat nyerteseinek a díjakat ünnepélyes keretek között a Füst Milán Fordítói Alapítvány Kuratóriuma adja át.

A pályázat benyújtásához külön formanyomtatvány nincs.

A pályázatokat tértivevényes ajánlott levélben a Füst Milán Fordítói Alapítvány levelezési címére (Füst Milán Fordítói Alapítvány 1022 Budapest, Hankóczy Jenő utca 17-19. mfszt. 3.) kérik megküldeni.

A pályázatokat elektronikus úton Gintli Tibor, a Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriumának elnöke (gintlitibor@gmail.com) Vörös István, a Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriumának tagja (vkm99@freemail.hu), valamint Szűr-Szabó Edit, a Füst Milán Fordítói Alapítvány kuratóriumának tagja (szurszaboedit.hu@gmail.com) e-mail-címére kérik megküldeni.

Budapest, 2023.08.25., Füst Milán Fordítói Alapítvány KuratóriumaCategories: Hírek

Tags: , , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: