Lényeges változások jönnek 2023-tól a jogdíjak felosztásában

December 12-én az Artisjus legfőbb döntéshozó testülete, a szerzőkből, zeneműkiadókból álló Küldöttgyűlés a felosztási szabályzat több fontos pontjának módosításáról döntött. Az egyik legnagyobb változás eredményeként a ráosztások jobban fogják tükrözni az utóbbi időben megváltozott zenefelhasználási szokásokat. Összefoglaltuk az újonnan elfogadott módosításokat.

Jelentősen megnő az online elhangzásokra és a könnyűzenei koncertekre jutó ráosztás

Az eddigi helyzet: a ráosztásként ismert jogdíj szignifikáns összeget tesz ki a teljes „jogdíjtortában” és az egyes szerzők jövedelmében. Ezek azok az adatszolgáltatással nem rendelkező jogdíjak (gépzenei és magánmásolási jogdíjak), melyeket más, adattal együtt érkező jogdíjak adatai alapján osztunk fel. Így ezen jogdíjakból a feltehetően a gépzenében és magánmásolásban előforduló művek jogosultjai részesülnek arányosan, a felosztási szabályok alapján. Módosításra azért van szükség, mert folyamatosan változnak a zenehallgatási és másolási szokások, miközben a ráosztások felosztási arányainál a rádiós elhangzások mellett még a kiadott lemezek domináltak.

Változás: A szabálymódosítás eredményeként a felosztásban jóval hangsúlyosabb lesz a könnyűzenei koncertek adata, és jelentősen nő az online elhangzások jelentősége, míg kisebb súllyal esik latba a lemezeladás. A módosítás hatályba lépésétől a gépzenei jogdíjakat az alábbiak szerint osztja fel az Artisjus:

 • Könnyűzenei koncert: 24% (eddig 18%)
 • Online elhangzás: 15% (eddig 0%)
 • Műsoros mechanika (lemezek): 20% (eddig 41%)
 • Vendéglátó élő háttérzene: 4% (változatlan)
 • Komolyzenei koncert: 6% (változatlan)
 • Rádió: 25% (változatlan)
 • TV: 6% (változatlan)

A módosítás hatályba lépésétől a magánmásolási jogdíjakat az alábbiak szerint osztja fel az Artisjus:

 • Könnyűzenei koncert: 22% (eddig 0%)
 • Online elhangzás: 10% (eddig 5%)
 • Műsoros mechanika (lemezek): 20% (eddig 47%)
 • Rádió (zene): 38% (változatlan)
 • Rádió (irodalom): 10% (változatlan)

Hatályba lépése: 2022. december 12-én, először a 2022-ben beszedett jogdíjakat kell így felosztani. Tehát a 2023. május-júniusi nagyfelosztások során már ezek az új arányok érvényesek.

Felosztási Szabályzat érintett pontjai: 19. (a „3%” és „25%” szövegrész), 20.1., 21., 21/A., 22.1. (számozás), 22.2. (számozás), 23. (a „Gépzenei Jogdíjak Online” szövegrész), 82.2., 85.1.a.), 85.1.d.), 85.1.e.), 85.9., 85.9/A., 85.10., 103.3., 104.1., 104.2., 104.3., 104.5.

Az MTVA csatornáin elhangzó művek ráosztásai átmenetileg megváltoznak

FRISSÍTÉS: az MTVA teljesítette határidőre a 2022-es jogdíjbefizetést, ezért ez a módosítás végül mégsem lépett életbe.

Az eddigi helyzet: Az MTVA rádió- és televízió csatornáin a közszolgálati jelleg miatt a kereskedelmi adókhoz képest eltérő, műfajilag kiegyensúlyozottabb repertoár szerepel. Ezek az MTVA-s elhangzások a sugárzási ráosztásos felosztásokból mindig részesülnek, és ezáltal biztosítják a repertoár sokszínűségét a magánmásolási és a gépzenei, adat nélkül érkező jogdíjak felosztásában.

Az Artisjus és az MTVA között a közszolgálati rádió és televíziócsatornák 2022-es felhasználására 2022 decemberéig nem jött létre felhasználási szerződés és nem történt jogdíjfizetés. Az elhúzódó folyamat ellenére a közmédia adatszolgáltatását a csatornáin elhangzó művekről teljesíti. Bár mindent megteszünk azért, hogy a megállapodás mihamarabb megszülethessen, és így az elmaradt jogdíj is megérkezzen a felosztáshoz határidőig, fel kell készülnünk arra az eshetőségre, ha ez mégsem (vagy nem határidőre) történik meg.

Változás: Fontos, hogy ez a módosítás csak átmeneti rendelkezés és csak akkor lép életbe, ha az MTVA 2023. január 31-ig esetleg nem teljesíti a 2022-es jogdíjbefizetést. A technikai jellegű módosítás célja az, hogy a jogdíj elmaradásával sújtott szerzők ne szenvedjenek további károkat, és a műveik/elhangzásaik korábbi időszakhoz hasonló súlyban szerepeljenek a ráosztásos jogdíjak felosztásaiban. Ha hatályba lép a változás, akkor a sugárzási adatok alapján történő gépzenei és magánmásolási ráosztásos jogdíjfelosztásokból részesülnek ezek a művek abban az arányban, ahogyan ezek az elhangzások a 2021-es jogdíjak felosztásában átlagosan részt vettek. Ez a rádiósugárzás esetében 33%, a televíziósugárzás esetében 6% és az irodalmi sugárzási jogdíjnem esetében 99%. A gépzenei és magánmásolási ráosztásos alapokat ennek megfelelően megbontja az újonnan elfogadott szabály, és az MTVA csatornáinak elhangzásaira jutó ráosztásos jogdíjalapokból csak az MTVA csatornáin elhangzott műveket részesítenénk.

Hatályba lépése: 2023-ban lépne hatályba a 2022-es elhangzásokra, de kizárólag abban az esetben, ha az MTVA 2023. január 31-ig esetleg nem teljesíti a befizetést.

Felosztási Szabályzat érintett pontjai: 22.1./A., 22.2./A., 85.1.b.) /A., 85.1.c.) /A., 90./A.

A háttérzeneszolgáltatóktól származó jogdíj %-os arányának megemelése

Az eddigi helyzet: az Artisjus a vele szerződésben álló háttérzeneszolgáltatóktól pontos elhangzási adatokat kap. A jelenlegi szabályozás szerint az általuk kiszolgált helyszínektől (üzletektől, bevásárlóközpontoktól) érkező jogdíjakból legfeljebb akkora összeget lehet felosztani a szolgáltatóktól érkező adatszolgáltatás alapján, ami a teljes gépzenei bevétel 6%-át nem haladja meg.

Változás: 7%-ra emelkedik a fenti limitálás mértéke.

Hatályba lépése: 2023. január 1-gyel, először a 2023. első negyedévi elhangzásokra alkalmazandó.

 Felosztási Szabályzat érintett pontja: 18.2.1.

Egyéb módosítások

Külföldi adathiányos jogdíjak: előfordul, hogy a külföldi közös jogkezelők a jogdíjakat elhangzási adatok nélkül küldik az Artisjusnak. Jellemzően ezek elenyésző összegek, de a felosztásukat ugyanúgy biztosítani kell költséghatékony módon. Ha nem sikerül az elhangzásokat azonosítanunk, a nemzetközi gyakorlat szerint azokra az adatokra (művekre) osztjuk fel ezt az összeget, amellyel ez a jogdíj beérkezett.  Felosztási Szabályzatban: 20.6., 68.1., 68.5., 71., 85.8. pontok

Egyedi felosztású koncertek műsor nélkül: a 300 ezer Ft bevételt meghaladó szórakoztató és könnyűzenei koncertek jogdíja olykor műsor nélkül, vagy csak részleges adatszolgáltatással érkezik be. Utóbbi esetben a jogdíjak arányos felosztását a ráosztásos felosztás előtt célszerű megtenni. A módosítás ezt a technikai megoldást teszi lehetővé. Felosztási Szabályzatban: 29.4.4.1., 29.4.4.2., pontok

Új komolyzenei műfaj bevezetése: létrejött az ún. K3 műfajkód, mely azokat az egyszerűbb és rövidebb komolyzenei műveket jelöli, melyek nem hangverseny előadásra, hanem pl. pedagógiai célra íródtak. Csak 2024 januárjától lép hatályba. Felosztási Szabályzatban: 7.7.1., 7.9.1., 24.2. (a „K3” -ra vonatkozó szövegrész), 33.1., 76.1., 1. sz. melléklet 2. Zenei Műfaji Ponttáblázat, 3. sz. melléklet 3.3.1.  

Mű eredeti példánya az átdolgozások vizsgálatához: a módosítás célja, hogy az Átdolgozási Bizottság csak olyan kérelmekkel foglalkozzon, melyekhez az átdolgozó szerző a műbejelentéséhez a bizottság kérésére csatolta vagy működő link útján elérhetővé tette az átdolgozás alapját képező művet kotta vagy hangfelvétel formájában. Felosztási Szabályzatban: 7.12., pontok, 2. sz. melléklet 3.1., 3.4., 8.

40% részesedés az átdolgozónak: az eddigi gyakorlat szerint az átdolgozásokat elbíráló bizottságok az átdolgozásokra 25%, illetve 50% szerzői részesedést ítélhettek meg. A sokéves gyakorlat tükrében szükséges, hogy egy közbenső 40%-ot is ítélhessen az átdolgozónak. Felosztási Szabályzatban: 35., 76.4., 2. sz. melléklet 9.Categories: Artisjus, Hírek

Tags: , , ,

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d